Nieuwe loonplafonds vanaf 1 januari 2017

12/12/2016

Vanaf 1 januari 2017 gelden aangepaste loonplafonds. De jaarbezoldigingen verhogen respectievelijk van € 33.221 en € 66.441 naar € 33.472 en € 66.944. Deze bedragen spelen een rol indien u bepaalde clausules in de arbeidsovereenkomsten met uw medewerkers opnam.

Concurrentiebeding

Een concurrentiebeding verhindert dat uw werknemer na zijn vertrek soortgelijke activiteiten uitoefent waardoor hij uw onderneming kan schaden. Aan deze clausule zijn een aantal strikte voorwaarden gekoppeld. Er geldt geen concurrentiebeding in arbeidsovereenkomsten waarin het jaarloon niet hoger is dan € 33.472. Ligt het jaarloon boven € 33.472, dan moet u een onderscheid maken tussen de bedienden en arbeiders enerzijds en de handelsvertegenwoordigers anderzijds:

  • voor bedienden en arbeiders waarvan het jaarloon tussen € 33.472 en € 66.944 ligt, kan een concurrentiebeding slechts voor de functies bepaald bij collectieve arbeidsovereenkomst. Ligt het jaarloon boven € 66.944, dan kan het concurrentiebeding, behalve voor de functies opgenomen in een collectieve arbeidsovereenkomst;
  • voor de handelsvertegenwoordigers met een jaarloon hoger dan € 33.472 kan het concurrentiebeding toegepast worden.

Scheidsrechterlijk beding

Via een scheidsrechterlijk beding verbinden u en uw medewerker zich er toe om eventuele toekomstige geschillen aan een scheidsrechter voor te leggen. Dit beding is slechts geldig voor bedienden die aan de volgende cumulatieve voorwaarden voldoen:

  • ze zijn belast met het dagelijks beheer van de onderneming, of ze hebben een beheersverantwoordelijkheid in een afdeling of bedrijfseenheid van de onderneming die vergelijkbaar is met die voor de gehele onderneming;
  • hun jaarloon is hoger dan € 66.944.

Scholingsbeding

Een scholingsbeding is een clausule waarmee uw medewerker, die een opleiding volgt op uw kosten, zich ertoe verbindt om een deel van deze opleidingskosten terug te betalen indien hij uw onderneming vóór een afgesproken periode verlaat. Het scholingsbeding geldt niet in de arbeidsovereenkomsten waarin het jaarloon niet hoger is dan € 33.472.

Sitemap