Nieuwe grenzen loonbeslag en loonoverdracht

08/01/2018

Naar jaarlijkse gewoonte past de wetgever de bedragen die niet voor beslag of overdracht gelden aan, aan het indexcijfer van de consumptieprijzen.

Algemeen loonbeslag en loonoverdracht

Voor de uitvoering van loonbeslagen en loonoverdrachten gelden vanaf 1 januari 2018 volgende beroepsinkomensgrenzen:

Netto-inkomsten van de schuldenaar per maand

Beslagbaar gedeelte (procentueel)

Maximaal beslagbaar gedeelte per schijf (nominaal)

≤  € 1.105

Niet beslagbaar

Niets

> € 1.105 -  ≤  € 1.187

Beslagbaar voor 20%

€ 16,40

>€ 1.187 -  ≤  € 1.309

Beslagbaar voor 30%

€ 36,60

> € 1.309 -  ≤  € 1.432

Beslagbaar voor 40%

€ 49,20

> € 1.432

Onbeperkt beslagbaar

Onbeperkt

Een werknemer met bijvoorbeeld een nettoloon van € 1.450 houdt in 2018 bij beslag of overdracht van zijn loon dus altijd een beschermd minimum van netto € 1.329,80 (= € 1.450 - € 16,40 - € 36,60 - € 49,20 - € 18) over.

Vervangingsinkomens

Ontvangt de werknemer echter uitsluitend vervangingsinkomens (bijvoorbeeld bij langdurige ziekte), dan past de wetgever de tussenliggende inkomstengrens voor beslag of overdracht van 30% niet toe. De wetgever stelt de geïndexeerde grenzen voor 2018 in dat geval als volgt vast:

Netto-inkomsten van de schuldenaar per maand

Beslagbaar gedeelte (procentueel)

Maximaal beslagbaar gedeelte per schijf (nominaal)

≤  € 1.105

Niet beslagbaar

Niets

> € 1.105 -  ≤  € 1.187

Beslagbaar voor 20%

€ 16,40

> € 1.187 -  ≤  € 1.432

Beslagbaar voor 40%

€ 98,00

> € 1.432

Onbeperkt beslagbaar

Onbeperkt

Bedrag niet voor beslag of overdracht

Het bedrag dat niet voor beslag of overdracht vatbaar is, wordt vermeerderd met een geïndexeerd en afgerond bedrag van € 68 per kind ten laste van de persoon van wie het loon onderhevig is aan beslag of overdracht.

Ongeldig

Voor alle duidelijkheid herinneren we u eraan dat bovenstaande grenzen van gedeeltelijke onbeslagbaarheid niet gelden in de gevallen van:

  • beslag of overdracht wegens onderhoudsschulden
  • een loondelegatie
  • een collectieve schuldenregeling

In deze situaties komt het volledige nettoloon van de werknemer in aanmerking voor de betaling van de schuldeiser.

Sitemap