Maandelijks € 500 bijverdienen, ook voor u en uw werknemers?

21/12/2017

Werknemers, zelfstandigen en gepensioneerden kunnen vanaf 1 januari 2018 tot € 500 onbelast bijverdienen. Zowel occasionele dienstverlening aan particulieren als verenigingswerk komt hiervoor in aanmerking. De nieuwe maatregel zorgt voor extra ondersteuning van het verenigingsleven en geeft ruimte om meer mensen te belonen.

Voorwaarden?

Werknemers die minstens vier vijfde werken, zelfstandigen en gepensioneerden komen vanaf 1 januari 2018 in aanmerking om tot € 500 per maand en € 6.000 per jaar onbelast bij te verdienen.
Een elektronische applicatie registreert de activiteiten en bij overschrijding van de drempel van € 6.000 per jaar zullen alle aangegeven bedragen beschouwd worden als beroepsinkomsten.

Deeleconomie

De nieuwe maatregel geldt ook voor bijverdiensten uit deeleconomie. Tot voor kort kon een werknemer tot € 5.000 bijverdienen met een belasting van 10% op het nettobedrag. Deze belasting valt nu weg en het bedrag wordt opgetrokken tot € 6.000 per jaar.

Welke activiteiten?

De mogelijke activiteiten worden afgebakend in twee lijsten. De bezorgdheid om niet te concurreren met de professionele sector werd hierbij vooropgesteld. De focus ligt enerzijds op het verenigingsleven, zoals animatoren, sportcoaches en begeleiders. Anderzijds voorziet men klusjes waarbij burgers elkaar kunnen helpen, zoals kinderopvang, het geven van bijlessen en hulp bij kleine onderhoudswerken aan of rondom de woning. Een uitgebreide lijst vindt u hier.

In werking

De nieuwe maatregel treedt normaal gezien in werking op 20 februari 2018. Bij de officiële publicatie van deze maatregel verstrekken we u bijkomende informatie.

Dit item wacht wel nog op de goedkeuring van het parlement. Dit staat pas na Nieuwjaar opnieuw op de agenda. 

Sitemap