Loonindexering van 1,83% voor bedienden PC 200

08/01/2018

Om gelijke tred te houden met de evolutie van de index, stijgen op 1 januari de lonen van de bedienden in het aanvullend paritair comité voor bedienden (PC 200). De stijging van de effectieve lonen en minimumbarema’s op 1 januari 2018 bedraagt 1,83%.

Hoe werkt het indexmechanisme?

Om het juiste indexpercentage te kunnen bepalen, worden twee referte-indexcijfers vergeleken. Een referte-indexcijfer bestaat uit het gemiddelde van opeenvolgende ‘afgevlakte’ indexcijfers.

Voor de indexering op 1 januari 2018 vergelijkt men het gemiddelde van de viermaandelijkse gezondheidsindexcijfers van november en december 2017 met het gemiddelde van diezelfde maanden in 2016.

Het indexmechanisme is van toepassing op zowel de minimumlonen als de werkelijk betaalde lonen. De bedrijven die door hun activiteit onder PC 200 vallen, moeten dit mechanisme volgen. Dit geldt ook voor bedrijven die dit indexeringsmechanisme vrijwillig toepassen.

Koopkrachtverhoging én indexatie

Naast de koopkrachtverhoging van 1,1% die al op 1 oktober 2017 plaatsvond, stijgen de lonen op basis van het indexmechanisme in PC 200 nu dus opnieuw.

Sitemap