Loonindexering van 1,13% voor bedienden PC 200

22/12/2016

Om gelijke tred te houden met de evolutie van de index stijgen op 1 januari de lonen van de bedienden in het Aanvullend Paritair Comité voor Bedienden (PC 200). De stijging van de effectieve lonen en minimumbarema’s op 1 januari 2017 bedraagt 1,13% en ondervindt daarmee nog altijd de gevolgen van de indexsprong.

Hoe werkt het indexmechanisme?

Om het juiste indexpercentage te kunnen bepalen, vergelijkt men twee referte-indexcijfers. Een referte-indexcijfer bestaat uit het gemiddelde van opeenvolgende ‘afgevlakte’ indexcijfers. Voor de indexering op 1 januari 2017 vergelijkt men het gemiddelde van de viermaandelijkse gezondheidsindexcijfers van november en december 2016 met het gemiddelde van diezelfde maanden in 2015. Meer info hierover vindt u op de website van het sociaal fonds van PC 200.

Het indexmechanisme is van toepassing op zowel de minimumlonen als de werkelijk betaalde lonen. De bedrijven die door hun activiteit ressorteren onder het PC 200, dienen dit mechanisme te volgen. Dit geldt ook voor bedrijven die vrijwillig dit indexeringsmechanisme toepassen.

Het interprofessioneel akkoord 2017-2018

Ondertussen maken de sociale partners zich op voor de onderhandelingen over een interprofessioneel akkoord voor de jaren 2017-2018. Tot een kerstakkoord is het alvast niet gekomen, maar de wil lijkt aanwezig om na de jaarwisseling toch te landen. Hier en daar is te horen dat men wacht op de goedkeuring van het wetsontwerp over het herstel van het concurrentievermogen, vooraleer verdere stappen te ondernemen. Bij het uitblijven van een akkoord, is de regering weer aan zet. Maar daarover later meer.

Sitemap