Liefde op de werkvloer: mag het?

21/02/2017

De wegen van de liefde zijn ondoorgrondelijk. Vaak kiezen mensen niet op wie ze verliefd worden, maar gebeurt het gewoon. Ook collega’s worden soms geraakt door de pijlen van Cupido. Maar wat dan? Houden ze hun relatie het best angstvallig verborgen uit vrees voor sancties of ontslag? 

Geen verbod

Een werkgever kan relaties op de werkvloer niet zomaar verbieden. Verliefde werknemers mogen zich beroepen op de bescherming van hun privéleven: dat recht geldt ook op het werk. Als de werkgever in het arbeidsreglement toch een verbod op relaties tussen collega’s laat opnemen, is dat dus onwettig.

Geen vrijgeleide

Toch is het niet omdat de werkgever geen verbod kan laten gelden, dat hij of zij niet mag tussenkomen als een relatie tussen collega’s voor problemen zorgt. Dat kan bijvoorbeeld wanneer de relatie een impact heeft op de algemene werking en/of het naleven van de arbeidsovereenkomst. In de eerste plaats kunnen de leidinggevende en het koppel over de situatie praten. Als dat niet helpt, kan de werkgever verdere maatregelen nemen. Eén van de twee verliefde collega’s kan bijvoorbeeld overgeplaatst worden naar een ander departement waar hij of zij een gelijkwaardige functie uitoefent.

Tortelduifjes mogen zich dus niet alles permitteren op de werkvloer. Zo kan de werkgever in bijzondere omstandigheden zelfs overgaan tot ontslag om dringende redenen. Dat zou bijvoorbeeld het geval kunnen zijn als collega’s onzedelijk gedrag vertonen op de werkvloer.

Ongewenst gedrag

Niet alle avances of vleierige opmerkingen op de werkvloer vallen in goede aarde. De grens tussen een storende toenadering en grensoverschrijdend, seksueel gedrag is erg dun. Ongewenste intimiteiten uiten zich vaak in ongepaste uitspraken. ‘Amai, ge bent goed voorzien. Uw man mag van geluk spreken’, bijvoorbeeld. Daarnaast kan het ook gaan om grensoverschrijdend gedrag zoals te vaak langs een bureau of werkplaats passeren, langdurig staren of ongepaste gebaren maken in de richting van een collega.

De eerste stap is dat de medewerker zelf duidelijk aangeeft dat hij of zij dit niet apprecieert en wil dat het stopt. Vaak denkt de andere partij immers dat hij of zij niks verkeerd doet. Soms meent hij of zij zelfs dat de collega de aandacht leuk vindt.

Als het niet werkt om het probleem rechtstreeks aan te kaarten, neemt het vermeende slachtoffer best contact op met een vertrouwenspersoon op het werk, de externe preventiedienst (Provikmo) of de leidinggevende. Zij kunnen met beide partijen (afzonderlijk) praten over de situatie. Vaak stopt het ongewenst gedrag hier.

Mocht het grensoverschrijdend gedrag hierna nog steeds niet ophouden, dan kan een preventieadviseur gespecialiseerd in psychosociaal welzijn op het werk beide partijen samenbrengen om concrete afspraken te maken. Zo kan er bijvoorbeeld bepaald worden dat de ene collega niet telkens mag binnenwandelen in de bureau van zijn of haar medewerker. Ten slotte is het belangrijk dat de situatie goed opgevolgd wordt door de onderneming. Dat vraagt tijd maar die verantwoordelijkheid zorgt voor een blijvend resultaat.

Sowieso is het belangrijk om grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer altijd ernstig te nemen. Slachtoffers worden aangetast in hun fysieke en/of psychische integriteit en kunnen hierdoor te maken krijgen met lichamelijke en psychische gezondheidsproblemen.

Algemene tips bij verliefdheid op de werkvloer:

Liefde op de werkvloer mag, maar dolverliefde collega’s gebruiken toch best hun gezond verstand zodat hun prestaties er niet onder lijden. Bovendien denken de twee medewerkers best goed na voor ze een relatie aanknopen:  jaloezie of geroddel door andere collega’s is nooit veraf. Ten slotte is het altijd goed om na te gaan of je bij een eventuele breuk nog steeds professioneel met je ex-geliefde zal kunnen omgaan. 

Sitemap