Kamer bereikt akkoord over geblokkeerde wetsvoorstellen

06/07/2018

De Kamer keurde op woensdag 4 juli enkele wetsvoorstellen goed die al een hele tijd geblokkeerd stonden. Ze zorgen allemaal voor meer flexibiliteit én hebben onder meer betrekking op zondagsarbeid en ouderschapsverlof. Ondanks de goedkeuring treden de wijzigingen pas na de zomer in werking.

Zondagsarbeid

Kleinhandelszaken en kapperssalons in badplaatsen, luchtkuuroorden en toeristische centra mogen hun werknemers gedurende bepaalde periodes van het jaar een gehele zondag tewerkstellen. Dit kan in de periode van 1 mei tot 30 september, in de kerst- en paasvakantie en buiten deze periodes gedurende 13 volledige zondagen onder bepaalde voorwaarden.

Het goedgekeurde wetsvoorstel voorziet nu om arbeid op de volledige zondag niet langer te koppelen aan bepaalde periodes en aan bepaalde voorwaarden, maar wel om arbeid toe te laten op alle zondagen en dit te beperken tot 39 zondagen per werknemer per kalenderjaar.

De ondernemer zal dus via een beurtrolsysteem het volledige jaar door werknemers kunnen tewerkstellen.

Ouderschapsverlof

De kamer keurde ook de opname van één tiende ouderschapsverlof goed. Zo wordt het mogelijk voor de medewerker om in het kader van ouderschapsverlof een halve dag per week of één dag om de twee weken thuis te zijn. Voorwaarde is wel dat er werkgever en werknemer hierover overeenstemmen.

Voor de drie thematische verloven (ouderschapsverlof, palliatief verlof en de medische bijstand) wordt het mogelijk om de vermindering van arbeidsprestaties naar vrije keuze te spreiden over de overeengekomen periode. Het gemiddelde van de overeengekomen vermindering moet wel nageleefd worden. De werknemer die halftijds ouderschapsverlof opneemt, kan dus bijvoorbeeld beurtelings een volle week kunnen werken en een volle week ouderschapsverlof opnemen.

Adoptieverlof en pleegzorgverlof

Het verlof voor adoptie en langdurige pleegzorg schiet vandaag te kort. Daarom voorziet het goedgekeurde akkoord een uitbreiding van deze verloven.

Iedere adoptieouder zal in de nabije toekomst 6 weken kunnen opnemen zolang het kind minderjarig is. Dit verlof van 6 weken per ouder wordt vanaf 2019 om de twee jaar met 1 week opgetrokken tot in 2027. Deze vijf extra weken worden verdeeld tussen beide adoptieouders. Voor het pleegzorgverlof zullen dezelfde regels gelden.

Bij adoptie van meerdere kinderen wordt het adoptieverlof uitgebreid met twee weken per adoptieouder.

In het geval van een interlandelijke adoptie zal het verlof al 4 weken voor de effectieve opvang van het kind kunnen starten om de ouders toe te laten het kind in het buitenland op te halen.

Scholingsbeding

Voor de knelpuntberoepen komt er een speciaal scholingsbeding met andere voorwaarden en met de mogelijkheid om een niet-concurrentieverplichting overeen te komen. De bedoeling van dit scholingsbeding voor knelpuntberoepen is dat werkgevers meer gaan investeren in hun werknemers.

Ook voor medewerkers van wie het jaarloon geen € 34.180 is, kan de ondernemer binnenkort een scholingsbeding afsluiten.

Sitemap