Innovatiepremie ook officieel geldig in 2017 en 2018

30/10/2017

De innovatiepremie biedt werkgevers de mogelijkheid om een volledig vrijgestelde premie aan creatieve werknemers toe te kennen. De wetgever riep deze toeslag in 2006 in het leven voor 1 jaar maar besliste om de premie daarna telkens met 2 jaar te verlengen. Op 16 oktober 2017 verscheen de verlenging ook in het Belgisch Staatsblad. Hierdoor kunnen werkgevers de innovaties van werknemers ook in 2017 en 2018 opnieuw belonen.

Beloning voor creatieve werknemers

Elke werknemer, ongeacht zijn functie, kan een steentje bijdragen tot de competitiviteit van de onderneming door innoverende voorstellen te doen. Om deze creativiteit aan te moedigen, lanceerde de wetgever in 2006 de innovatiepremie. Deze toeslag beloont werknemers die via innoverende ideeën een échte meerwaarde betekenen voor een onderneming.

Deze meerwaarde kan zeer uiteenlopend zijn: van een kosten-of tijdbesparende maatregel of een organisatorische nieuwigheid tot een ecologisch project. Daarbij speelt het geen rol of de betrokken werknemer effectief aan de slag is als onderzoeker.

Premie vrijgesteld van RSZ en belastingen

Om als werkgever een innovatiepremie, die helemaal vrijgesteld is van RSZ-bijdragen en belastingen, toe te kennen, moet u voldoen aan een aantal vrijstellingsvoorwaarden. Daarnaast moet u ook enkele voorgeschreven procedures volgen. Op de website van de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie, vindt u meer informatie, net als een modelformulier om te voldoen aan de informatieplicht.

Tweejaarlijkse verlenging

De wetgever lanceerde de innovatiepremie in 2006 voor 1 jaar. Nadien werd de wetgeving telkens verlengd voor 2 jaar. Ook voor de periode 2017-2018 werd de innovatiepremie nu officieel verlengd.

Sitemap