Individuele pensioentoezeggingen melden vóór 1 april

19/02/2018

Heeft u werknemers aan wie u een individuele pensoentoezegging toekent, dan moet u dit meedelen aan FSMA (Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten). Deze mededeling moet uiterlijk op 31 maart 2018 gebeuren.

Individuele pensioentoezegging

De Wet Aanvullende Pensioenen (WAP) verplicht werkgevers om jaarlijks het aantal individuele pensioentoezeggingen van het afgelopen jaar te melden. Voor groepsverzekeringen, collectieve toezeggingen, en individuele toezeggingen aan zelfstandige bedrijfsleiders bestaat deze verplichting niet.

Vorig kalenderjaar

De melding slaat op het aantal werknemers met een individuele pensioenbelofte van het afgelopen jaar. Had u geen individuele pensioentoezeggingen in 2017, dan moet u dit jaar geen melding doen.

Formaliteiten

De verplichte melding moet gebeuren bij de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) via het formulier WAP - 4.

U moet dit formulier, ondertekend door de werkgever of een daartoe gemachtigd persoon, per post bezorgen op onderstaand adres:

FSMA, Afdeling Aanvullende Pensioenen
Congresstraat 12-14
1000 Brussel

Sancties

Voldoet u niet aan de meldingsplicht? Dan volgen mogelijk strafrechtelijke sancties. Deze kunnen oplopen tot een gevangenisstraf van 1 maand tot 5 jaar en/of een geldboete van 25 tot € 250, te vermenigvuldigen met 8 (de huidige gerechtelijke opdeciemen).

Sitemap