Horeca-update: goedkope overuren en flexijobs

06/02/2018

Dit jaar kwamen er een aantal wijzigingen rond de goedkope overuren en de flexijobs in de horecasector. We zetten ze voor u op een rij.

Flexijobs ook voor gepensioneerden

De regel stelt dat de persoon die een flexijob wil uitoefenen, onder meer in het derde kwartaal voorafgaand aan het kwartaal van de flexijob (kwartaal T-3) minstens 4/5den bij een andere werkgever gewerkt moet hebben.

Deze regel heeft als gevolg dat gepensioneerden tot maximaal 3 kwartalen na hun pensioen een flexijob kunnen uitoefenen. Om dit euvel te verhelpen moeten de voorwaarden van kwartaal T-3 voortaan niet meer vervuld zijn als iemand gepensioneerd is in het tweede kwartaal voorafgaand aan het kwartaal van de flexijob (kwartaal T-2).

Goedkope overuren zonder procedure

Vanaf 15 februari kunnen de goedkope overuren voor de voltijdse werknemers in de horeca zonder procedure toegepast worden.

De Wet houdende Diverse Bepalingen inzake Werk van 15 januari 2018 trekt de 100 vrijwillige overuren per kalenderjaar op naar 360 voor de horecazaken met een witte kassa en maakt de goedkope uitbetaling voor deze overuren mogelijk. Dit houdt in dat er geen toeslag verschuldigd is en dat de uitbetaalde overuren vrij zijn van RSZ en belastingen. U moet hiervoor geen procedure volgen. De voltijdse werknemer moet enkel elke zes maanden zijn schriftelijk akkoord geven.

  • Als u een witte kassa heeft, kan u voortaan dus kiezen tussen de goedkope overuren wegens een buitengewone vermeerdering van werk of een onvoorziene noodzakelijkheid (met procedure) of tussen de vrijwillige overuren zonder motief. De goedkope uitbetaling is mogelijk voor een totaal van 360 overuren per kalenderjaar.
  • Heeft u geen witte kassa? Dan heeft u geen keuze: uw voltijdse werknemer kan 300 goedkope overuren presteren wegens een buitengewone vermeerdering van werk of een onvoorziene noodzakelijkheid. Hierbij moet u de procedure volgen.

Ook na de uitputting van de goedkope overuren kan uw medewerker nog overuren presteren: vrijwillige overuren zonder motief (voor zover er nog geen 360 uitbetaald werden) of overuren wegens een buitengewone vermeerdering van werk of een onvoorziene noodzakelijkheid (zonder maximum maar wel met procedure en toekenning van inhaalrust).
U moet een toeslag betalen maar geniet wel voor 360 overuren van een vrijstelling van doorstorting van 41,25% van de bedrijfsvoorheffing.  Uw medewerker heeft voor deze 360 overuren recht op een belastingvermindering van 57,75%.

Meer nieuws

Lees hier meer nieuws op maat van de horecasector!

Sitemap