Hoeveel zal mijn wettelijk pensioen bedragen?

28/11/2017

Op 21 november lanceerde de Federale Pensioendienst via MyPension.be een tool om het latere wettelijk pensioen te simuleren. Deze berekening blijft altijd een benadering. In de toekomst is het de bedoeling van de Pensioendienst om de mogelijkheden van de tool verder uit te werken, Onder meer door het effect van deeltijdse arbeidsprestaties op het wettelijk pensioen te simuleren.

Simuleren

Er bestonden al enkele privé-initiatieven om het latere wettelijk pensioen te simuleren, maar nu is er ook een tool van de Federale Pensioendienst via MyPension.be. Via deze website kon u al langer uw loopbaangegevens raadplegen en sinds een jaar ook de al opgebouwde pensioenrechten in een pensioentoezegging voor loontrekkenden of zelfstandigen (de tweede pensioenpijler). Vanaf 21 november kan u er ook een simulatie maken van uw wettelijk pensioen (de eerste pensioenpijler). De voorgestelde bedragen blijven echter een benadering die rekening houdt met:

  • de al gepresteerde loopbaan
  • de huidige tewerstellingsbreuk die aangehouden wordt tot aan de wettelijke pensioenleeftijd of de vroegste pensioendatum
  • het huidige sociaal statuut dat aangehouden wordt tot aan de wettelijke pensioenleeftijd of de vroegste pensioendatum
  • de actuele waarde van het geld (geen invloed van inflatie)
  • de huidige spelregels voor de bepaling van het wettelijk pensioen
  • een alleenstaandenpensioen (dus geen gezinspensioen)

Ter vergelijking wordt er ook een pensioenbedrag vermeld dat u als pensioen kan ontvangen, mocht u vanaf heden niet meer bijdragen voor het wettelijk pensioen. Met andere woorden: het geeft een idee van de tot op heden opgebouwde pensioenrechten in de eerste pijler.

Verdere mogelijkheden

De mogelijkheden van MyPension.be zullen nog verder evolueren. Zo zal het in de toekomst mogelijk worden om het effect van deeltijdse arbeidsprestaties op het wettelijk pensioen te simuleren.

Noodzaak

Het gebruik van MyPension.be zal ons meer bewust maken van de noodzaak tot het opbouwen van een aanvullend pensioen. ADMB Verzekeringen dat deel uitmaakt van Groep ADMB kan u hierin als particulier, ondernemer en werkgever ondersteunen. Samen met u werken we aan oplossingen voor een volwaardig pensioen. Neem hiervoor contact op met één van onze medewerkers.

Sitemap