Hoe medewerkers motiveren in tijden van verandering?

22/12/2016

Elke organisatie krijgt vroeg of laat met verandering af te rekenen. Uitbreiding, inkrimping, interne reorganisatie, fusies of overnames: stuk voor stuk gooien ze de gewone gang van zaken op de werkvloer danig over hoop. En dan is het allesbehalve een sinecure om medewerkers gefocust en gemotiveerd te houden. Een doordachte aanpak – met oog voor het volledige plaatje – kan de sleutel vormen tot een succesvol veranderingstraject.

Bedrijven evolueren mee met de veranderende economische realiteit. Veranderingen doorvoeren is voor werkgevers én medewerkers nooit evident. De uitdaging bestaat er vaak in om zowel tijdens als na een organisatieverandering uw medewerkers gemotiveerd en gezond te houden.

Effect van verandering op medewerkers

Bij veranderingen op de werkvloer verslechtert de werkbeleving van werknemers. Ook de jobtevredenheid en –betrokkenheid gaan erop achteruit. Bovendien is men minder toegewijd en duikt meer ziekteverzuim op.

Komt het tot ontslagen, dan wacht de ontslagen medewerkers een moeilijke tijd, maar ook het welbevinden van de ‘achterblijvers’ krijgt een knauw. Veranderingen gaan nu eenmaal gepaard met een gevoel van onzekerheid. Bovendien beleeft elke medewerker dit op zijn eigen manier.

Tips om van uw veranderingstraject een succes te maken

Een organisatie heeft er alle belang bij om de motivatie tijdens periodes van verandering hoog te houden. Want, ongeacht hoe ingrijpend het veranderingsproces is: de zaak moet blijven draaien en het leven gaat gewoon voort.

Een veranderingstraject hoeft echter niet per se alleen maar kommer en kwel te zijn. Organisaties die de zaken goed voorbereid aanpakken, kunnen er zelfs sterker uit komen. Een goed evenwicht, tussen communicatie, participatie en ondersteuning, vormt dé sleutel tot succes.

Communicatie

  1. Geef duidelijke omkadering en informatie over de noodzaak van de verandering. Stel hiervoor eventueel een communicatieplan op.

  2. Ga de dialoog aan met uw medewerkers en geef hen de mogelijkheid tot feedback. Plan eventueel één-op-één-gesprekken of las overlegmomenten in voor de vele vragen die bij medewerkers rijzen.

  3. Wees transparant: wees eerlijk over wat u reeds weet maar ook over wat u nog niet weet.

  4. Zorg er kortom voor dat uw medewerkers ruimte hebben om hun emoties te uiten.

Participatie

  1. Laat uw medewerkers meepraten en –denken over hoe de verandering wordt doorgevoerd en hoe de ‘nieuwe’ organisatie eruit moet zien.

  2. Betrek hen bij de uitwerking van het takenpakket en verantwoordelijkheden die uit deze verandering kunnen voortvloeien.

Ondersteuning

  1. Stimuleer uw medewerkers door middel van coaching om op een proactieve manier na te denken en meer grip te krijgen op vragen en twijfels.

  2. Leer hen tijdens een competentieanalyse en -training om beter om te gaan met verandering.

  3. Stel vertrouwenspersonen aan die een luisterend oor kunnen bieden.

  4. Vergeet ook zelf niet als leidinggevende sociale en emotionele steun te bieden waar nodig.

Laat u bijstaan door experts

Wenst u meer informatie over het begeleiden van medewerkers bij het doorvoeren van verandering in uw organisatie? Neem dan contact op met de experts van ADMB HR Services via 02 250 00 50 of stuur een mail naar careercoaching@admb.be.

Sitemap