Handig overzicht van fiscale bedragen voor inkomstenjaar 2018

05/02/2018

De fiscale administratie publiceerde de geïndexeerde bedragen die van toepassing zijn op de inkomsten van 2018 (aanslagjaar 2019). Voor heel wat voordelen, van bedrijfswagen tot loonbonus, betekent dit een aanpassing.

Woon-werkverkeer en fietsvergoeding

Op het vlak van het woon-werkverkeer veranderen de bedragen ook dit jaar. De maximale vrijstelling die uw medewerker kan genieten op de tussenkomst in de kosten van het woon-werkverkeer met een privévoertuig stijgt naar € 400 op jaarbasis. Dit vertaalt zich in een maandelijkse korting op de bedrijfsvoorheffing van maximaal € 33,30. De belastingvrije fietsvergoeding blijft op € 0,23/km. Dit bedrag geldt sinds vorig jaar ook voor de speed pedelec en gelijk welk ander ‘rijwiel’ (stadsfiets, racefiets,…).

Bedrijfswagens

Het minimumbedrag van het voordeel van alle aard voor het privégebruik van een bedrijfswagen bedraagt dit jaar € 1.310 (in 2017 bedroeg dit nog € 1.280).

Voordeel verwarming en elektriciteit

Genieten werknemers, leidinggevenden of bedrijfsleiders gratis verwarming en elektriciteit, dan betalen ze belastingen op een forfaitair bedrag. Ook hier valt een lichte stijging te noteren.

Verwarming

 • Leidinggevend personeel en bedrijfsleiders: € 1.990 (2017: € 1.950)
 • Andere verkrijgers: € 900 (2017: €880)

Elektriciteit

 • Leidinggevend personeel en bedrijfsleiders: € 990 (2017: € 970)
 • Andere verkrijgers: € 450 (2017: € 440)

PC-privé

Wil u tussenkomen in de aankoopprijs van een computer (PC-privéplan) door uw medewerker? Dan kan de belastingvrije tegemoetkoming oplopen tot € 880 (2017: € 860). Dit voordeel kan echter enkel gegeven worden zolang het jaarinkomen van de medewerker onder de grens van € 34.540 (2017: € 33.820) ligt.

Loonbonus

De loonbonus blijft nog - ook na de invoering van de winstpremie - een ideaal middel om de werknemers te motiveren tot het behalen van een collectieve doelstelling. Deze valt bovendien ook niet onder de toepassing van de verstrengde loonnorm.
Voor het inkomstenjaar 2018 is het nieuwe maximumbedrag van de loonbonus € 2.880 (2017: € 2.830). De RSZ hanteert een maximum van € 3.313 (2017: € 3.255).

Sportbeoefenaars

Het grensbedrag van de brutoberoepsinkomsten voor sportbeoefenaars ligt voor 2018 vast op € 19.670 (2017: € 19.260).

Kunstenaars

De 'kleine vergoedingsregeling voor kunstenaars' is een all-inkostenvergoeding die u niet kan combineren met een andere kostenvergoeding:

 • maximaal € 126,71 per dag per opdrachtgever in 2018 (2017: € 124,66)
 • maximaal € 2.534,11 voor alle artistieke prestaties in 2018 (2017: € 2.493,27)

Vrijwilligerswerk

De maximale bedragen van de onbelaste kostenvergoeding stijgen een beetje. Vanaf 1 januari 2018 zijn dit de maximumbedragen:

 • € 34,03 per dag (2017: € 33,36)
 • € 1.361,23 per jaar (2017: € 1.334,55)

Studenten

Ook de maximale bedragen die studenten mogen bijverdienen om fiscaal ten laste te blijven van hun ouders, zijn aangepast:

 • algemeen: netto belastbaar inkomen € 3.270 (2017: € 3.200)
 • kind van alleenstaande ouder: netto belastbaar inkomen: € 4.720 (2017: € 4.620)
 • gehandicapt kind van alleenstaande ouder: netto belastbaar inkomen: € 5.990 (2017: € 5.860)
Sitemap