Gezinsbijslagen niet geïndexeerd in Vlaanderen

18/05/2017

In mei 2017 zal de spilindex overschreden worden. Hierdoor moet de overheid vanaf juni van dit jaar hogere sociale uitkeringen betalen. De Vlaamse Gemeenschap heeft echter besloten om deze spilindex niet te verrekenen op de gezinsbijslagen zoals de kinderbijslag en het kraamgeld.

Wat betekent dit concreet voor u?

De gezinsbijslag ten laste van de Vlaamse Gemeenschap die we u uitbetalen, zal vanaf juni 2017 (betaling op 8 juli 2017) mogelijk lager liggen dan de gezinsbijslag die de 3 andere gemeenschappen uitbetalen. Dit geldt zowel voor kinderen die hun wettelijke woon- of verblijfplaats hebben in Vlaanderen als voor kinderen die hier recht op hebben op basis van de Europese verordeningen of een bilateraal akkoord.

Hoewel de gezinsbijslagen niet geïndexeerd worden in Vlaanderen, gebeurt dat wel met de inkomensgrenzen voor het kind en het gezin. Dit betekent dat de inkomensgrenzen waaraan bepaalde jongeren moeten voldoen om recht te hebben op kinderbijslag wel de index volgen. Hetzelfde geldt voor de inkomensgrenzen waaraan een gezin moet voldoen om in bepaalde gevallen recht te kunnen hebben op een supplement op de kinderbijslag.

Sitemap