Fietsvergoeding voor snelle elektrische fiets: RSZ volgt standpunt fiscus

06/03/2018

Om het gebruik van de fiets voor woon-werk verder te stimuleren, is de fiscale regeling van de fietsvergoeding uitgebreid voor de snelle elektrische fietsen (de zogenaamde ‘speed pedelecs’). Gebruiken medewerkers deze snelle, elektrische fiets voor woon-werkverplaatsingen? Dan is de fietsvergoeding die ze daarvoor krijgen, vrijgesteld van belastingen.

Speed pedelecs

Tot hiertoe ging de RSZ er bij de invulling van het concept ‘fiets’ van uit dat alleen gewone fietsen en elektrische fietsen tot maximum 25 km/uur onder deze noemer vielen. Voor deze tweewielers van de werknemer kon de werkgever een fietsvergoeding toekennen voor woon-werkverplaatsingen van € 0,23/km en dit vrij van RSZ. De RSZ ging ervan uit dat een ‘speed pedelec’ geen fiets was, maar beschouwde het als een bromfiets. Hierdoor was de gunstige RSZ-regeling van de fietsvergoeding niet van toepassing.

Maar een recent koninklijk besluit maakt dit nu wel mogelijk en zorgt ervoor dat de RSZ en de fiscus voortaan dezelfde regels volgen. Bovendien gebeurt dit met terugwerkende kracht. Hierdoor kunnen werkgevers - vanaf 1 januari 2017 - ook een fietsvergoeding (vrij van RSZ) van € 0,23/km toekennen aan werknemers die zich met een snelle elektrische fiets (maximum 45 km/uur) verplaatsen tussen hun woon- en werkplaats.

Gratis ter beschikking stellen van een (elektrische) fiets door werkgever

Nu de RSZ en de fiscus op dezelfde lijn zitten, wordt het voordeel dat voortvloeit uit de terbeschikkingstelling van een fiets door de werkgever aan een werknemer (en toebehoren, met inbegrip van onderhouds- en stallingskosten), die de tweewieler daadwerkelijk gebruikt voor woon- en werkverplaatsingen, voortaan zowel fiscaal als sociaal vrijgesteld vanaf 1 januari 2017.

Deze vrijstelling geldt dan zowel voor woon-werkverplaatsingen, als voor privé-verplaatsingen. Bovendien wordt de vrijstelling uitgebreid tot elke type fiets die de werkgever ter beschikking stelt (ook speed pedelecs). En zelfs als de werkgever een (elektrische) fiets ter beschikking stelt van een werknemer, kan dit gecombineerd met een fietsvergoeding van maximum € 0,23/km (vrij van RSZ en bedrijfsvoorheffing) en dit voor de effectieve verplaatsingen tussen de woon- en werkplaats.

Rechtzettingen vanaf 2017?

Gebruikte uw werknemer al sinds januari 2017 een speed pedelec voor woon-werkverplaatsingen of stelde u een (snelle elektrische) fiets ter beschikking van uw werknemers voor woon-werkverkeer?

Neem dan contact op met uw klantenadviseur. Dan brengen wij dit voor u in orde voor de afgelopen maanden.

Sitemap