Europese richtlijn detachering omgezet in België

06/02/2017

Sinds 30 december 2016 geldt in België de nieuwe wet ‘detachering van werknemers’. Buitenlandse werkgevers die hun werknemers naar België detacheren, moeten onder meer verplicht een verbindingspersoon aanduiden.

Verbindingspersoon aanduiden

De wet rond detachering in België stelt duidelijk dat een buitenlandse werkgever verplicht een verbindingspersoon moet aanstellen in ons land. Dit moet een natuurlijke persoon zijn die het contact verzekert met de Belgische inspectiediensten. Zo moet deze contactpersoon bepaalde documenten overmaken aan de inspectie als ze daar om vragen. Het kan bijvoorbeeld gaan om een kopie van de arbeidsovereenkomst van een gedetacheerde werknemer.

De buitenlandse werkgever moet deze verbindingspersoon aanduiden vooraleer hij medewerkers detacheert naar België. Andere regels rond de aanduiding van deze contactpersoon worden pas later bepaald.

Bijzondere regeling bouwactiviteiten

De nieuwe Belgische wet over de detachering van werknemers bevat ook een nieuwigheid die detachering overstijgt. Enkel voor bouwactiviteiten, is de werkgever hoofdelijk aansprakelijk voor de onbetaalde lonen van werknemers van een rechtstreekse aannemer. Dat geldt natuurlijk enkel voor het loon van de werknemers van de aannemer als zij arbeidsprestaties leverden voor de opdrachtgever. Hetzelfde geldt voor de aannemer tegenover zijn rechtstreekse onderaannemer. Ook de aannemer is hoofdelijk aansprakelijk voor de onbetaalde lonen van de werknemers van de rechtstreekse onderaannemer voor de arbeid gepresteerd voor deze aannemer.

Deze hoofdelijke aansprakelijkheid kan (gedeeltelijk) vervallen als de opdrachtgever in het bezit is van een specifieke schriftelijke verklaring van de aannemer. Dat geldt ook als een aannemer of onderaannemer een specifieke, schriftelijke verklaring heeft van de onderaannemer die op hem volgt.

Daarnaast blijft in (bepaalde) andere gevallen de algemene regeling over hoofdelijke aansprakelijkheid voor loonschulden van toepassing. Die regeling geldt bijvoorbeeld nog steeds wanneer het over onrechtstreekse (onder)aannemingen in de bouw gaat.

Detachering buiten België

Elk EU-land moet de Europese richtlijn over detachering apart omzetten naar eigen regels. Belgische bedrijven die werknemers in het buitenland tewerkstellen, moeten dus rekening houden met de bepalingen die in een specifiek land gelden. Win daarom op tijd de nodige informatie in. Dat kan bijvoorbeeld bij de plaatselijke ambassade.

Te onthouden

Wanneer de Europese regelgeving rond detachering wordt omgezet in nationaal recht kan dat bijkomende verplichtingen met zich meebrengen voor buitenlandse werkgevers. Belgische bedrijven die werknemers detacheren naar het buitenland moeten dus aandachtig zijn en de verplichtingen respecteren die in de afzonderlijke landen gelden.

Sitemap