Emotionele intelligentie op de werkvloer

15/05/2018

Emotionele intelligentie is de mate waarin iemand adequaat omgaat met eigen emoties en die van anderen. Hoewel werknemers vaak de neiging hebben om hun emoties keurig op te bergen op de werkvloer, is het toch beter om voldoende aandacht te hebben voor uw eigen gevoelens en die van uw collega’s.

Hoe werken aan emotionele intelligentie?

Het begrip ‘emotionele intelligentie’ bestaat al sinds 1990, maar werd pas echt populair in 1995 dankzij een boek van de Amerikaanse wetenschapsjournalist Daniel Goleman. Hij omschrijft vijf vaardigheden waarmee we onze emotionele intelligentie kunnen opkrikken.

  1. Zelfbewustzijn. Zorg dat u uw drijfveren en waarden kent, net als uw sterke en zwakke punten en het effect dat u op anderen hebt. Concreet kan dit zelfbewustzijn zich op de werkvloer vertalen als professioneel zelfvertrouwen en de nood aan constructieve kritiek.
  2. Zelfregulering: het vermogen om storende impulsen en gevoelens te beheersen en om te buigen. Denk aan betrouwbaarheid, integriteit en goed omgaan met verandering. Dit betekent onder meer: ervoor zorgen dat emoties u niet in de weg zitten, uw positieve emoties bewust inzetten en uw gevoelens in lijn brengen met uw passies.
  3. Motivatie. Een passie voor het werk dat u verricht, optimisme en de energie om te verbeteren zijn de hoofdkenmerken van een emotioneel intelligent en gemotiveerd persoon.
  4. Empathie. Dankzij uw empathisch vermogen begrijpt u hoe anderen op emotioneel gebied in elkaar zitten. Empathie kan zich op de werkvloer vertalen in: expertise in het aanwerven en behouden van talent, het stimuleren van uw medewerkers om talent te ontplooien en aandacht voor culturele verschillen.
  5. Sociale vaardigheid: het opbouwen van en omgaan met relaties. Zowel interne als externe arbeidsrelaties verdienen de nodige aandacht.

Emotionele intelligentie op de werkvloer

Voor veel mensen is het moeilijk om emoties te begrijpen en ermee om te gaan. Dat is ook zo op de werkvloer. Nochtans heeft dit een negatief effect op alle medewerkers: van administratief medewerker tot CEO.

Elke dag nemen we immers emotioneel geladen beslissingen. We hebben het gevoel dat optie 1 beter is dan optie 2. We kiezen op basis van onze emoties of ons buikgevoel. Als we de herkomst van deze emoties begrijpen, zeker in teamverband, raken we beter op elkaar afgestemd.

In deze tijdsgeest is emotionele intelligentie dan ook enorm belangrijk. Teams zijn internationaal en intercultureel, waardoor de complexiteit van emotionele interacties toeneemt. Uiteindelijk draait emotionele intelligentie op het werk om begrip, zelfexpressie en -beheersing, goede verhoudingen en het oplossen van problemen onder druk.

Emotionele intelligentie en leiderschap

Als u streeft naar een verhoogd EQ op de werkvloer, start u het best bij uzelf als werkgever. U kan het welzijn, de ontwikkeling en het zelfbewustzijn van anderen niet begrijpen en verbeteren vooraleer u begrijpt hoe u zelf in elkaar zit op emotioneel vlak.

Vaak zien we dat vooraanstaande leiders gekenmerkt worden door hun emotionele intelligentie. Dit draagt rechtstreeks bij tot de ontwikkeling van een effectievere werkomgeving.

Sitemap