Beter genieten van Waalse tewerkstellingsmaatregelen of van federale steunmaatregelen?

12/06/2017

Op 1 juli treden nieuwe Waalse tewerkstellingsmaatregelen in werking die heel wat federale steunmaatregelen zullen vervangen, zoals de Activa-maatregelen. Maar is het dan interessanter om werknemers in dienst te nemen in juni, waarbij men nog gebruik kan maken van de federale steunmaatregelen, of is het beter om te  wachten tot juli om de nieuwe Waalse maatregelen te benutten?

Federale maatregelen blijven van kracht

Vanaf 01 juli 2017 kunnen werkgevers niet langer gebruik kunnen maken van de federale Activa-maatregelen (Activa, Activa Start), de doelgroepverminderingen ‘jonge werknemers’, het patronale deel van de doelgroepvermindering ‘herstructurering’, de doelgroepvermindering ‘huispersoneel’, de instapstage en het DSP (doorstromingsprogramma).De Activa-maatregelen en de doelgroepverminderingen ‘jonge werknemers’ die op 30 juni 2017 nog in voege zijn, zullen evenwel nog tot hun einddatum van kracht blijven maar dit overgangsstelsel zal definitief aflopen op 30 juni 2020, ook al zijn die steunmaatregelen nog niet afgelopen.

Tot 30 juni 2017 zullen er Activa-kaarten uitgereikt worden, maar die zullen enkel gelden voor aanwervingen met indiensttreding vóór 01 juli 2017. Activa-kaarten die langer dan 30 juni 2017 geldig zijn, zullen slechts tot die datum geldig blijven.

Beter werknemers in dienst te nemen vóór juli 2017?

Het is moeilijk om hierop een eensluidend antwoord te geven. Dit moet geval per geval onderzocht worden, waarbij men rekening moet houden met verschillende elementen.

  • De werkuitkering van de nieuwe Waalse steunmaatregelen is cumuleerbaar met de federale doelgroepvermindering ‘eerste aanwervingen’ (Tax Shift)

    Een werkgever die zijn eerste werknemer wil aanwerven, doet er dus goed aan te wachten tot juli. Hij zal kunnen genieten van de federale steunmaatregel DGV ‘eerste aanwerving’ (volledige vrijstelling van de gewone RSZ-bijdragen gedurende de gehele periode van tewerkstelling) én, als de werknemer aan de voorwaarden voldoet ook ofwel van de impuls ‘jonge werknemers < 25 jaar’, de impuls ‘inschakeling’, of de impuls ‘+12 maanden’. Onderling zijn deze verschillende steunmaatregelen niet cumuleerbaar.
     
  • De federale Activa-maatregel kan interessanter zijn dan de nieuwe Waalse steunmaatregelen als ze het luik ‘werkuitkering’ en het luik ‘vermindering van de patronale RSZ-bijdragen’ omvat.

Enkele voorbeelden:

Activa C8 -> ons advies: aanwerven in juni 2017
Een kandidaat beschikt over een Activa C8-kaart die voor hem het recht opent op een werkuitkering van € 500 gedurende 30 maanden (€ 15.000), alsook op een vermindering van de patronale RSZ-bijdragen van € 1.000 gedurende de kwartalen 1 tot 9 (€ 9.000), gevolgd door een RSZ-vermindering van € 400 gedurende de kwartalen 10 tot 21 (€ 4.800). Deze Activa C8-kaart is beschikbaar voor werkzoekenden jonger dan 45 jaar die kunnen aantonen dat ze tijdens de 90 maanden (7,5 jaar) die voorafgaan aan de maand van aanwerving 1.560 dagen (5 jaar) als werkzoekende waren ingeschreven.

De Activa C8-kaart is dus duidelijk interessanter:

  • De impuls ‘+12 maanden’ geeft recht op een totale tegemoetkoming van € 8.250 (€ 500 van de 1ste tot de 12de maand + € 250 van de 13de tot de 18de maand + € 125 van de 19de tot de 24ste maand);
  • De impuls ‘jonge werknemers < 25 jaar’ geeft recht op een totale tegemoetkoming van € 14.500 (€ 500 gedurende 24 maanden + € 250 de volgende 6 maanden + € 125 de laatste 6 maanden);
  • Het luik ‘werkuitkering' van de Activa C8-kaart zal € 15.000 bedragen (€500 gedurende 30 maanden); bij dit luik moet men nog het luik ‘vermindering van de patronale RSZ-bijdragen’ tellen. Het luik ‘vermindering van de patronale RSZ-bijdragen’ mag echter niet tot de einddatum worden toegepast aangezien – overeenkomstig de overgangsmaatregelen – de Activa-maatregel die op 30 juni 2020 nog steeds van kracht is, definitief zal worden stopgezet.

Activa C4 -> ons advies: aanwerven in juni 2017
De Activa C4-kaart opent het recht op een werkuitkering van € 500 gedurende 16 maanden (€ 8.000) en op een vermindering van de patronale RSZ-bijdragen van € 1.000 gedurende 9 kwartalen (€ 9.000); hetzij een totale tegemoetkoming ten belope van € 17.000 (voor een voltijdse tewerkstelling met volledige kwartaalprestaties).
De impuls ‘+12 maanden’ wordt degressief gespreid over 24 maanden (werkuitkering) en bedraagt € 500 tijdens de eerste 12 maanden (€ 6.000), € 250 de volgende 6 maanden (€ 1.500) en € 125 de laatste 6 maanden (€ 750); hetzij een totale tegemoetkoming van € 8.250.

Activa C1 -> ons advies: wachten tot juli 2017 en op de nieuwe Waalse steunmaatregelen
De Activa C1-kaart omvat geen luik ‘werkuitkering’. Het luik ‘vermindering van de patronale RSZ-bijdragen’ bedraagt € 1.000 tijdens de kwartalen 1 tot 5; hetzij een totaal van € 5.000.
De impuls ‘+12 maanden’ bedraagt € 8.250 en is dus interessanter.

Mocht u hierover nog vragen hebben, kan u steeds terecht bij ADMB Sociaal Bureau. We helpen u graag om de beste steunmaatregelen te kiezen.

Sitemap