Betaald educatief verlof: terugbetalingsaanvragen indienen vóór 30 juni 2017

12/06/2017

De deadline voor het indienen van schuldvorderingen voor het schooljaar 2015/2016 ligt in het Waals en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest vast op 30 juni 2017. Na die datum worden geen aanvragen tot terugbetaling van betaald educatief verlof van werknemers meer aanvaard.

Terugbetalingsaanvraag van loon van werknemers met BEV

Werknemers die betaald educatief verlof (BEV) opnemen, hebben recht op de betaling van hun normale loon, eventueel begrensd tot € 2.760 bruto per maand. Dat loonplafond is van toepassing op het schooljaar 2015-2016. Voor het schooljaar 2016-2017, dus vanaf 1 september 2016, is het loonplafond verhoogd naar € 2.815 bruto per maand.

De werkgever moet een aangifte van schuldvordering indienen om de terugbetaling van het loon van werknemers met BEV te verkrijgen.

Er is een vast forfait vastgelegd voor de terugbetaling, ongeacht het type opleiding dat de werknemer heeft gevolgd. Dat forfait bedraagt € 21,30 per gevolgd lesuur.

Termijn voor de indiening van de terugbetalingsaanvraag

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en het Waals Gewest moeten aangiften van schuldvordering voor het schooljaar 2015-2016 vóór 30 juni 2017 ingediend worden.
De termijn voor aanvragen met betrekking tot het schooljaar 2016-2017 is in het Waals Gewest met 3 maanden verkort.  De FOREM dient aanvragen met betrekking tot opleidingen eindigend op 30 juni 2017 dus uiterlijk op 31 maart 2018 te ontvangen. In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest blijft 30 juni 2018 tot nader order gelden als indieningsdeadline.

Diensten bevoegd voor terugbetaling

Het Waals Gewest, en meer bepaald de FOREM, is bevoegd voor de terugbetalingsaanvragen voor werknemers die tewerkgesteld zijn in een vestigingseenheid gelegen in het Franstalig Waals Gewest.

Aanvragen met betrekking tot werknemers die tewerkgesteld zijn in een vestigingseenheid gelegen in het Duitstalig Waals Gewest moeten ingediend worden bij de Duitstalige Gemeenschap. In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is Brussel Economie en Werkgelegenheid bevoegd.

Sitemap