Betaald educatief verlof in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

12/06/2018

Als werkgever kan u de terugbetaling vragen van bezoldigingen die u betaalde aan een werknemer die afwezig was in het kader van betaald educatief verlof. De uiterste datum om in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest uw aangifte van schuldvordering voor het schooljaar 2016-2017 te versturen, is 30 juni 2018.

Aanvraag

De aanvraag tot terugbetaling moet u versturen naar Brussel Economie en Tewerkstelling, als de aanvraag tot terugbetaling over werknemers gaat die tewerkgesteld zijn in een vestigingseenheid in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest:
Cel Betaald Educatief Verlof
Kruidtuinlaan,  20
1035 Brussel
02 204 16 30
cep@sprb.irisnet.be
werk-economie-emploi.brussels/nlr_BE/betaald-educatief-verlof-terugbetaling

Beperkt bedrag

De terugbetaling is beperkt tot een bedrag van € 21,30 per uur les dat de werknemer effectief volgde. Hiervoor moet de werkgever een aangifte van schuldvordering versturen, samen met een individuele fiche per werknemer die het betaald educatief verlof toegekend tijdens het schooljaar, volledig opneemt.

Verschillende gewesten

Wanneer de werknemer toegewezen is aan vestigingseenheden in verschillende gewesten, moet de werkgever bij elk betrokken gewest een aanvraag tot terugbetaling indienen. Concreet is dit bij de Forem voor het Waals Gewest en bij het Departement Werk en Sociale Economie voor het Vlaams Gewest.

Voor het schooljaar 2016/2017 is de termijn voor de indiening van de aangifte in het Waals Gewest en in het Vlaams Gewest wel al overschreden.

Sitemap