Belastbaar voordeel op goedkope leningen: referentierentevoeten voor 2017 gepubliceerd

06/02/2018

Ondernemingen bieden hun werknemers soms renteloze leningen of leningen met een lage rentevoet aan. Deze leningen zijn een voordeel van alle aard waarop socialezekerheidsbijdragen en belastingen verschuldigd zijn. Het belastbaar voordeel is gelijk aan het verschil tussen de jaarlijkse referentierentevoet en de effectieve rente door de werkgever verstrekt. In een KB dat onlangs verscheen, maakte de overheid de referentierentevoeten bekend voor inkomstenjaar 2017.

Jaarlijks verschijnen de referentierentevoeten in het Belgisch Staatsblad. Op basis hiervan kunnen de fiscale voordelen van alle aard aangepast worden voor leningen aan een gunsttarief toegekend vanaf het inkomstenjaar 2017. Aan de hand van deze rentevoeten kan u ook de voorlopige waarde bepalen van de voordelen die in 2018 worden toegekend. De exacte percentages voor 2018 worden op hun beurt pas begin 2019 bekendgemaakt.

De jaarlijkse referentierentevoet per type lening

Hypothecaire leningen met vaste rentevoet

Referentierentevoet

Leningen gewaarborgd door een gemengde levensverzekering

2,13 %

Andere leningen

2,00 %

Niet-hypothecaire leningen met vaste looptijd

 

Leningen ter financiering van de aankoop van een wagen (maandelijks lastenpercentage)

0,06 %

Andere leningen (maandelijks lastenpercentage)

0,20 %

Niet-hypothecaire leningen zonder welbepaalde looptijd

8,78 %

Sitemap