Belangrijke wijzigingen voor berekening voordeel bedrijfswagen in 2017

31/01/2017

Jaarlijks wijzigen een aantal factoren die een rol spelen bij de bepaling van het fiscaal voordeel van een firmawagen. Voor het inkomstenjaar 2017 (aanslagjaar 2018) verschenen zopas de nieuwe CO2-referentiewaarden. Ook de nieuwe coëfficiënt voor het bepalen van de solidariteitsbijdrage door de RSZ is bekend.

Fiscaal voordeel

Om het fiscaal voordeel van een firmawagen te bepalen, hanteert de fiscus de formule ‘catalogus-waarde x degressiviteitscoëfficiënt x 6/7 x CO2-percentage’. Om het CO2-percentage in deze formule te kennen, moet u de reële uitstoot van de wagen vergelijken met een referentiewaarde. In een ko-ninklijk besluit van 24 november 2016 publiceerde de overheid de nieuwe CO2-referentiewaarden voor 2017:

  • wagens met een benzine-, lpg- of aardgasmotor: 105 g/km (in 2016: 107 g/km);
  • dieselwagens: 87 g/km (in 2016: 89 g/km).

Bestuurders van een elektrische of hybride auto zullen nauwelijks een verschil merken. In de meeste gevallen geldt voor hen het minimumbedrag. Auto’s met een zeer hoge CO2-uitstoot doen evenmin nadeel met de nieuwe referentiewaarden. De impact van de uitstoot in de berekeningsformule van het belastbare voordeel is immers geplafonneerd.

De minimumwaarde van het voordeel voor de inkomsten van 2017 is nog niet bekend. In 2016 bedroeg dit € 1.260. Het is voorlopig nog wachten op de lijst met geïndexeerde bedragen die de fiscale administratie jaarlijks publiceert.

Solidariteitsbijdrage

Op het voordeel van de bedrijfswagen betaalt u geen normale socialezekerheidsbijdragen, maar een solidariteitsbijdrage. Ook deze bijdrage berekent de RSZ op basis van de CO2-uitstoot van de wagen. Het bedrag dat men bekomt bij toepassing van de formule, moet men vermenigvuldigen met een nieuwe coëfficiënt van 1,2488. In 2017 bedraagt de solidariteitsbijdrage hierdoor minimum € 26,01.

Firmawagen duurder in 2017

Een firmawagen wordt in 2017 waarschijnlijk iets duurder, zowel wat de kosten voor de werkgever betreft, als het belastbaar voordeel van de werknemer. Daar zorgen de nieuwe CO2-referentiewaarden en een hogere coëfficiënt voor de berekening van de solidariteitsbijdrage voor. Er spelen echter ook andere factoren mee bij het bepalen van het kostenplaatje, zoals de ouderdom van de wagen zelf.

Ondertussen sleutelt de wetgever aan een nieuwe belasting op tankkaarten, die op zijn beurt een niet onbelangrijke impact zal hebben. Van zodra er meer nieuws is over deze wetgeving, krijgt u van ons de analyse.

Sitemap