Applicaties tegen sociale dumping

20/03/2017

Staatssecretaris voor Bestrijding van de sociale fraude Philippe De Backer heeft twee applicaties ontwikkeld waarmee hij de strijd tegen sociale dumping opvoert én vereenvoudigt. Zo kan een Belgische aannemer via de app ‘correcte ondernemer’ meteen zien of een binnen- of buitenlandse aannemer of werkkracht wel in orde is met de sociale wetgeving.

‘Correcte ondernemer’

De applicatie ‘correcte ondernemer’ is een grote sprong voorwaarts in de strijd tegen sociale dumping. Met de nieuwe app, waaraan de RSZ en de FOD Financiën meewerkten, kan een aannemer door het ondernemingsnummer in te toetsen meteen zien of een onderaannemer de wetgeving opvolgt. De app laat daarbij ook zien of een onderaannemer sociale of fiscale schulden heeft. In de toekomst zal het zelfs mogelijk zijn om na te gaan of de onderaannemer zijn personeel al dan niet correct betaalt.
Wanneer er onregelmatigheden zijn bij de onderaannemer, geeft de applicatie meteen een alarm. Dan moet de aannemer de inhoudingsplicht volgen. Dat houdt in dat de aannemer een percentage van de factuur moet doorstorten naar de RSZ en/of de belastingdienst.

‘Correcte werknemer’

Naast de applicatie ‘correcte ondernemer’ heeft staatssecretaris De Backer met de RSZ nog een tweede app ontwikkeld onder de naam ‘correcte werknemer’. Hierbij kan een Belgische ondernemer meteen nagaan of een buitenlandse onderaannemer de correcte regels in ons land wel volgt en bijvoorbeeld een geldig L1-document heeft. Dit document bewijst dat een buitenlandse werknemer of zelfstandige gekend is in ons land en hier dus 2 jaar mag werken volgens de Europese detacheringsregels.

Sitemap