Aangepaste loongrenzen sportbeoefenaars

12/06/2017

Sportbeoefenaars kennen zowel op arbeidsrechtelijk gebied als op het vlak van de sociale zekerheid een speciale regeling. Beide regelingen zijn afhankelijk van een loongrens. De arbeidsrechtelijke loongrens wordt gewijzigd voor de periode van1 juli 2017 tot en met 30 juni 2018. Ook de grens voor de sociale zekerheid is op 1 juni 2017 gewijzigd.

Arbeidsrecht

Voor sportbeoefenaars geldt een specifieke wet, namelijk de Wet van 24 februari 1978 betreffende de arbeidsovereenkomst voor betaalde sportbeoefenaars. Deze regelgeving bepaalt een aantal afwijkingen en aanvullingen voor sportbeoefenaars.

Om onder deze wet te vallen, moeten de sportbeoefenaars een bepaald jaarloon verdienen. Dit jaarbedrag wordt voor de periode van 1 juli 2017 tot en met 30 juni 2018 vastgesteld op € 10.200 (vroeger was dit € 9.800).

Sociale Zekerheid

Sportbeoefenaars die meer verdienen dan bovenvermelde jaarloongrens moeten steeds aangegeven worden bij de RSZ. Voor de andere betaalde sportbeoefenaars is een aangifte enkel vereist als ze verbonden zijn door een arbeidsovereenkomst.

Voor alle bij de RSZ aan te geven sportbeoefenaars geldt dat de socialezekerheidsbijdragen berekend worden op een forfaitair bedrag als het brutomaandloon minstens een bepaald bedrag bereikt.

Dit forfaitair bedrag is gelijk aan het maximumbedrag dat als basis dient voor de berekening van de werkloosheidsuitkering. Dit forfaitair bedrag, waarop de RSZ-bijdragen voor betaalde sportbeoefenaars berekend worden, bedraagt sinds 1 juni 2017 € 2.262,99 (vroeger was dit € 2.218,65).

Samengevat komt de regeling hierop neer:

  • Het brutomaandloon van de sportbeoefenaar bedraagt minstens € 2.262,99: er worden RSZ-bijdragen op dit bedrag gerekend;
  • Het brutomaandloon van de sportbeoefenaar bedraagt minder dan € 2.262,99: er worden RSZ-bijdragen berekend op het werkelijke loon.

Trainers en scheidsrechters

De RSZ-bijdragen voor trainers in het voetbal, basketbal, volleybal en wielrennen, en de voetbal- en basketbalscheidsrechters, die nochtans ook onder de specifieke Arbeidsovereenkomstenwet voor sportbeoefenaars vallen, worden ongeacht de hoogte van het brutomaandloon, steeds op het werkelijke loon berekend.

Sitemap