SWT in 2017: nieuwe loopbaan- en leeftijdsvoorwaarden

02/05/2017

De loopbaan- en leeftijdsvoorwaarden voor het Stelsel van Werkloosheid met Bedrijfstoeslag (SWT) worden al enkele jaren verstrengd. Ook in 2017 gaat de overheid verder op het pad dat het in 2012 insloeg.

Algemeen stelsel: SWT vanaf 62 jaar

Het SWT vanaf 62 jaar blijft bestaan. De loopbaanvoorwaarde in 2017 is:

  • 40 jaar voor de mannelijke werknemers
  • 33 jaar voor de werkneemsters. De loopbaanvoorwaarde wordt geleidelijk aan opgetrokken tot 40 jaar in 2024.

SWT vanaf 60 jaar

Op basis van het vastklikprincipe 

Een werknemer kan recht hebben op SWT, ongeacht wanneer het ontslag plaatsvindt, als hij 60 jaar was en de vereiste loopbaan (35 jaar voor werknemers en 28 jaar voor werkneemsters) bereikt had in 2013 of 2014.

Op basis van sectorale of ondernemings-cao

SWT vanaf 60 jaar kon nog worden ingevoerd op sectoraal of ondernemingsniveau tot 1 juli 2015. De loopbaanvoorwaarde in 2017 is:

  • 40 jaar voor de mannelijke werknemers
  • 33 jaar voor de werkneemsters.

Dit stelsel zal niet meer bestaan vanaf 2018. Wel kan het vastklikprincipe toegepast worden.

SWT vanaf 58 jaar

Lange loopbaan op basis van het vastklikprincipe

Het vroegere ‘SWT vanaf 58 jaar – lange loopbaan’ blijft nog mogelijk op basis van het vastklikprincipe. Een werknemer kan recht hebben op SWT, ongeacht wanneer het ontslag plaatsvindt, als hij 58 jaar was en de vereiste loopbaan (38 jaar voor werknemers en 35 / 38 jaar voor werkneemsters) bereikt had in 2013 of 2014. 

Lange loopbaan - nieuw stelsel 

Het nieuwe ‘SWT vanaf 58 jaar – lange loopbaan’, vereist een loopbaan van 40 jaar. De leeftijdsgrens zal worden opgetrokken tot 60 jaar. Er is een nieuwe NAR-cao nodig om dit stelsel te verlengen in 2017 en om de leeftijdsgrens vast te leggen.

Zwaar beroep 

Het SWT vanaf 58 jaar voor mensen met een zwaar beroep blijft voorlopig behouden. De vereiste loopbaan bedraagt 35 jaar en er is een sectorale of ondernemings-cao nodig die in dit stelsel voorziet. De leeftijdsgrens zal worden opgetrokken tot 60 jaar. Er is een NAR-cao nodig om de leeftijdsgrens in 2017 vast te leggen.

Nachtarbeid / zwaar beroep / medisch attest PC 124

Het SWT vanaf 58 jaar omwille van nachtarbeid, een zwaar beroep of arbeidsongeschiktheid in de bouwsector vereist een loopbaan van 33 jaar, een sectorale cao en een NAR-cao. De leeftijdsgrens zal later nog verder worden opgetrokken tot 60 jaar. Er is een nieuwe NAR-cao nodig om dit stelsel te verlengen in 2017 en om de leeftijdsgrens vast te leggen.

Medisch statuut

Het SWT vanaf 58 voor werknemers met ernstige lichamelijke problemen of met het statuut van mindervalide werknemer vereist een loopbaan van 35 jaar. Er is een nieuwe NAR-cao nodig om dit stelsel te verlengen in 2017.

Sitemap