Logo

Jobzoeker

Zoekterm
Straal
Postcode
Uitgebreid zoeken

 

 

 

Vacatures

 

Disclaimer

Privacy

ADMB Jobsite verzamelt persoonlijke informatie (zoals naam, bedrijfsnaam, adres, telefoonnummer, faxnummer, e-mailadres, ...) in het kader van de registratie op de website of bij het intekenen op al dan niet commerciŽle acties. Informatie die doorgegeven wordt tijdens de registratie en bij deelname aan bepaalde acties kan worden gebruikt door ADMB Jobsite voor marketingdoeleinden en kan gedeeld worden met contractueel verbonden partijen. De informatie zal worden gebruikt om de dienstverlening te verbeteren en om de gebruiker gepersonaliseerde informatie te verstrekken.

Er wordt ook informatie bewaard in databanken en log-files die noodzakelijk is om bepaalde diensten aan te bieden. Deze informatie wordt bewaard om de goede werking van de dienst te garanderen en het dienstenaanbod nog beter af te stemmen op de noden van de gebruikers.

ADMB Jobsite maakt gebruik van cookies, kleine stukjes informatie die op de harde schijf van de gebruiker weggeschreven worden om het gebruik van de website te vergemakkelijken. Zo worden cookies gebruikt om te vermijden dat u zich voortdurend kenbaar moet maken voor gepersonaliseerde diensten door uw gebruikersnaam en paswoord in te typen. Indien u het gebruik van cookies uitschakelt in uw browser, kunnen wij u geen correcte werking van de sites van ADMB Jobsite garanderen.

ADMB Jobsite maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van "cookies" om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over Uw gebruik van de website (met inbegrip van Uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal Uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in Uw browser de daarvoor geŽigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Elke persoon die zijn identiteit bewijst, heeft recht op toegang tot zijn persoonsgegevens en op de verbetering ervan. Dit gebeurt door een gedagtekend en ondertekend verzoek. Hij kan zich eveneens kosteloos verzetten tegen het gebruik van zijn persoonsgegevens voor marketingdoeleinden. Verzet dient te gebeuren conform de wettelijke bepalingen inzake termijnen van bijhouden van bepaalde documenten en gegevens.

Collectieve informatie, zoals om na te gaan welk deel van onze website het meest wordt bezocht, wordt wel geanalyseerd. Zij is echter op geen enkele manier verbonden met enige persoonlijke informatie. Deze informatie wordt enkel gebruikt om de website inhoudelijk en/of vormelijk te verbeteren.

Bovenstaande bepalingen kunnen op elk ogenblik eenzijdig door ADMB Jobsite worden gewijzigd. In voorkomend geval zullen de gebruikers via de website of e-mail hiervan op de hoogte gehouden worden.

Aansprakelijkheid

Gezien de snelle evolutie van de sociaaljuridische informatie is ADMB Jobsite niet verantwoordelijk voor onjuiste, onvolledige of interpreteerbare gegevens en documenten. Niettemin stelt ADMB Jobsite alles in het werk om de informatie die ze ter beschikking stelt zo goed en zo snel mogelijk bij te werken. Indien bepaalde gegevens niet correct zijn, gelieve ADMB Jobsite zo snel mogelijk te verwittigen. Wij stellen alles in het werk om dit zo snel mogelijk op te lossen.

De aangeboden simulaties op deze website mogen niet verward worden met een offerte. De voorgestelde waarden en resultaten zijn richtinggevend en dienen dan ook als dusdanig geÔnterpreteerd te worden. Offertes kunnen aangevraagd worden bij de verschillende maatschappijen bij ADMB Jobsite.

ADMB Jobsite is niet verantwoordelijk voor de informatie die ter beschikking gesteld wordt op externe sites waarnaar ADMB Jobsite op haar site een koppeling (hyperlink) voorziet.

ADMB Jobsite kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor het niet of slecht functioneren van de hardware van de gebruiker waardoor hij eventueel niet optimaal gebruik kan maken van de aangeboden dienstverlening. Ze kan evenmin aansprakelijk worden gesteld voor schade van welke vorm dan ook die voortvloeit uit het gebruik van de aangeboden on line dienstverlening, tenzij haar grove nalatigheid ten laste kan worden gelegd.

Bovenstaande bepalingen kunnen op elk ogenblik eenzijdig door ADMB Jobsite worden gewijzigd. Gebruikers zullen via de website of e-mail hiervan op de hoogte worden gehouden.
ADMB HR Services NV | Sint-Clarastraat 48, 8000 Brugge | +3250474979 | BE 0461.724.354

Erkenningsnummers -  Rechten en plichten van de werknemer en het bureau

Ombudsdienst voor de private arbeidsbemiddeling