Voorlopige betaling bij vaststelling van een nieuw recht

Een instelling die een aanvraag ontvangt voor de vaststelling van een eerste recht van een rechthebbende, is verplicht provisioneel gezinsbijslag te betalen zo zijn in het bezit is:

  • Van een aanvraag (aanvraag om kinderbijslag model AA, geneeskundig attest om de voorafbetaling van het kraamgeld te verkrijgen, een geboorteattest, .)

  • Van een uittreksel uit het bevolkingsregister of het vreemdelingenregister.